Thiết kế thi công

thicong-1

Hệ thống xử lý nước thải công ty Kirin Acecook

Tháng Mười Một 21, 2014

Hệ thống xử lý nước thải công suất 380 m3/ngày của Công ty nước giải khát Kirin Acecook được thiết kế và xây dựng với phương pháp xử lý sinh học kỵ khí UASB kết hợp sinh học hiếu khí Aerotank. Kết quả khảo sát các chỉ tiêu quan trọng của nước thải tại đầu ra của các công trình xử lý thể hiện khả năng xử lý hiệu quả của công nghệ sinh học kỵ khí UASB với hiệu quả xử lý của các chỉ tiêu khảo sát đều vượt hơn 90%. Cùng với sự kết hợp công nghệ sinh học hiếu khí, nước thải đầu ra thỏa mãn tiêu chuẩn loại A, TCVN 5945:2005 ở tất cả các chỉ tiêu đã tiến hành khảo sát

thicong-1

Xử lý nước thải với phương pháp bể UASB

Tháng Mười Một 21, 2014

Xử lý nước thải với phương pháp bể UASB – bể xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí( không có Oxi), tận dụng những loại vi sinh vật kị khí để ôxi hóa các hợp chất hữu cơ(chất bẩn) có trong nước thải.

Phương pháp này được sử dụng cũng khá phổ biến hiện nay, với nguyên tắc hoạt động như sau:UASB được thiết kế cho nước thải có nồng độ ô nhiễm chất hữu cơ cao và thành phần chất rắn thấp. Nồng độ COD đầu vào được giới hạn ở mức min là 100mg/l, nếu SS>3000mg/l không thích hợp để xử lý bằng UASB.