Hồ sơ pháp lý

ho-so-ve-sinh-an-toan-lao-dong-vinaenvi-01

HỒ SƠ VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tháng Tám 27, 2015

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các doanh nghiệp có yêu cầu làm Hồ Sơ Vệ Sinh An Toàn Lao Động.

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0988.281.102 để được tư vấn cụ thể.

anhmoi

Nghị định 35/2014 hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường

Tháng Mười Một 21, 2014

Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đặt biệt là đề án bảo vệ môi trường

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trong đó có việc hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường

hoso

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp

Tháng Mười Một 21, 2014

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một trong số các hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp cần có khi đi vào hoạt động, nhằm giám sát theo dõi hiện trạng môi trường để đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nơi thực hiện dự án.

1. Tại sao phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhằm khảo sát hiện trạng môi trường nơi dự án hoạt động để xác định nguồn ô nhiễm, ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh. Lấy mẫu phân tích môi trường của dự án. Và đưa ra các đề xuất, phương án nhằm giảm thiểu và khắc phục tình trạng ô nhiễm dựa vào nguyên nhân phát sinh ô nhiễm, cung cấp căn cứ khoa học cho đối sách khống chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường.