Dịch vụ của chúng tôi

ho-so-ve-sinh-an-toan-lao-dong-vinaenvi-01

HỒ SƠ VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tháng Tám 27, 2015

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các doanh nghiệp có yêu cầu làm Hồ Sơ Vệ Sinh An Toàn Lao Động.

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0988.281.102 để được tư vấn cụ thể.

dichvu-5

LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

Tháng Mười Một 28, 2014

1. ĐỐI TƯỢNG LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

_ Các Cơ sở hoạt động trong nước có  các  hoạt  động  liên  quan đến việc sử dụng nguồn nước mặt.

2. QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

_ Thu thập số liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo và khảo sát thực địa khu vực Cơ sở.

_ Thu thập và tổng hợp tài liệu về đặc điểm nguồn nước khu vực khai thác.

_ Tiến hành đo đạc, lấy mẫu và xác định tọa độ các điểm (khai thác, vị trí phân phối sử dụng nước tại Cơ sở).

_ Nghiên cứu, tính toán, thống kê lưu lượng nước cần khai thác để sử dụng tại Cơ sở.

_ Nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu để xác định phương thức khai thác, sử dụng nước.

_ Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng nước tới nguồn nước, môi trường và các đối tượng sử dụng nước khác.

_ Hoàn thành các bản vẽ.

_ Tổng hợp số liệu và hoàn thành Đề án/Báo cáo.

_ Nộp đề án/báo cáo cho cơ quan nhà nước theo quy định.

3. CƠ QUAN TIẾP NHẬN CẤP GIẤY PHÉP

_ Cục  Quản lý  tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu  trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

_ Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

4. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

a. Trình tự thực hiện: 

_ Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

_ Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, lập báo cáo thẩm định và trình hồ sơ cho UBND tỉnh cấp phép cho tổ chức, cá nhân;

_ Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b. Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

c. Thành phần hồ sơ:

_ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01/NM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT); (Theo mẫu)

_ Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (Mẫu số 02/NM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng đối với trường hợp đang có công trình khai thác (Mẫu số 03/NM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT); (Bản chính)

_ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép; (Bản chính)

_ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000; (Bản chính)

_ Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình khai thai thác. Văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận với trường hợp đất nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép; (Bản chính)

d. Số lượng bộ hồ sơ:   02 bộ

BAOCAOTACDONGMOITRUONG-VINAENVI-01

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Tháng Mười Một 28, 2014

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tòa nhà, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, phòng khám, chung cư,… trước khi đi vào hoạt động và thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể.

DE-AN-BAO-VE-MOI-TRUONG-DON-GIAN-VINAENVI-01

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Tháng Mười Một 28, 2014

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và…

2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) và…

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể.

BAO-VE-MOI-TRUONG-CHI-TIET-VINAENVI-01

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Tháng Mười Một 28, 2014

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và…

2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) hoặc…

 

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể.

DEANMOITRUONG-VINAENVI-01

Đề án môi trường

Tháng Mười Một 28, 2014

 

Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đang trở nên đáng báo động , các cơ sở sản xuất , các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường bằng khí thải, nước thải trong quá trình sản xuất của mình. Hầu hết các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường thường là các doanh nghiệp chưa lập đề án môi trường hoặc đã lập đề án môi trường nhưng chưa thực hiện đúng theo kế hoạch bảo vệ môi trường như trong đề án môi trường. Chính vì vậy đề án môi trường có vai trò vô cùng to lớn đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay luôn gặp khó khăn trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường , hiểu được điều đó công ty môi trường Cao Nguyên Xanh ra đời với mong muốn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp đơn giản hóa mọi thủ tục pháp lý về luật bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, lập đề án môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường, hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường ……

 

de-an-moi-truong

 

Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực môi trường sẵn sàng hỗ trợ , hướng dẫn các thủ tục pháp lý tốt nhất để doanh nghiệp có thể an toàn hoạt động sản xuất. Vậy đối tượng phải lập đề án môi trường là ai? Và đề án môi trường được thực hiện như thế nào chúng ta đi vào phần hướng dẫn dưới đây nhé :
Đối tượng phải lập đề án môi trường : Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác bell ross replica động môi trường hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
Qui trình thực hiện đề án môi trường:
+ Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án.
+ Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
+ Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
+ Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các môi trường.
+ Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
+Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
+ Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
+ Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
+ Thời gian thẩm định đề án môi trường: tối đa là 45 ngày đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết và 15 ngày đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản.