Đề án môi trường

 

Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đang trở nên đáng báo động , các cơ sở sản xuất , các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường bằng khí thải, nước thải trong quá trình sản xuất của mình. Hầu hết các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường thường là các doanh nghiệp chưa lập đề án môi trường hoặc đã lập đề án môi trường nhưng chưa thực hiện đúng theo kế hoạch bảo vệ môi trường như trong đề án môi trường. Chính vì vậy đề án môi trường có vai trò vô cùng to lớn đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay luôn gặp khó khăn trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường , hiểu được điều đó công ty môi trường Cao Nguyên Xanh ra đời với mong muốn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp đơn giản hóa mọi thủ tục pháp lý về luật bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, lập đề án môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường, hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường ……

 

de-an-moi-truong

 

Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực môi trường sẵn sàng hỗ trợ , hướng dẫn các thủ tục pháp lý tốt nhất để doanh nghiệp có thể an toàn hoạt động sản xuất. Vậy đối tượng phải lập đề án môi trường là ai? Và đề án môi trường được thực hiện như thế nào chúng ta đi vào phần hướng dẫn dưới đây nhé :
Đối tượng phải lập đề án môi trường : Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác bell ross replica động môi trường hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
Qui trình thực hiện đề án môi trường:
+ Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án.
+ Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
+ Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
+ Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các môi trường.
+ Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
+Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
+ Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
+ Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
+ Thời gian thẩm định đề án môi trường: tối đa là 45 ngày đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết và 15 ngày đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản.