Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một trong số các hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp cần có khi đi vào hoạt động, nhằm giám sát theo dõi hiện trạng môi trường để đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nơi thực hiện dự án.

1. Tại sao phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhằm khảo sát hiện trạng môi trường nơi dự án hoạt động để xác định nguồn ô nhiễm, ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh. Lấy mẫu phân tích môi trường của dự án. Và đưa ra các đề xuất, phương án nhằm giảm thiểu và khắc phục tình trạng ô nhiễm dựa vào nguyên nhân phát sinh ô nhiễm, cung cấp căn cứ khoa học cho đối sách khống chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường.